Handels-og-leveringsbetingelser

Disse handels- og leveringsbetingelser gælder for erhvervsdrivendes køb af produkter, ydelser og kurser, både fysiske og online, der bliver solgt og leveret af Juviva Life/Workbalance.

www.juviva.com ejes og drives af Klaus Jørgensen, Orevej 31 4760 Vordingborg, CVR-nr. 27349781. 

KONTAKT

Kontakt os hurtigst via [email protected] eller ring på 22895001

YDELSER OG PRODUKTER

Juviva Life/Workbalance leverer tjenesteydelser i form af guides, rådgivning, sparring og undervisning i at skabe et liv i balance. 

Som kunde hos Juviva Life/Workbalance kan du købe rådgivning og andre tjenesteydelser både som enkeltstående opgave og som abonnementsaftale. Enkeltstående rådgivningsopgaver, foredrag og lignende er reguleret af vilkårene i disse salgs- og leveringsbetingelser. Abonnementsaftaler er herudover reguleret af vilkårene i disse handelsbetingelser samt i afsnittet “Abonnementsvilkår”.

PRISER

Juviva Life/Workbalance henvender sig udelukkende til erhvervslivet. Alle priser er derfor angivet i danske kroner eksklusiv moms, andre offentlige afgifter og forsendelsesemballage, med mindre andet fremgår af ordrebekræftelsen. Juviva Life/Workbalance forbeholder sig ret til med kort varsel at ændre priser, materialer og tidspunkter. Køber du et abonnement, ændres prisen på abonnementet ikke for dig, selv om nye abonnenter betaler en højere pris.

BETALING

Du kan betale med VisaDankort, VISA, American Express, Mastercard, mobilepay eller Swipp. Beløbet trækkes straks ved betaling. Du modtager straks efter købet en faktura på email til den opgivne email-adresse.

Ved særskilt aftale herom kan betaling ske til vores bankkonto: Reg. 2650 – Kontonr. 6295230256

Vi har ikke adgang til dine kortnumre, udløbsdato eller kontrolcifre.

KØB OG LEVERING AF DIGITALE YDELSER

Når købet er gennemført, modtager du en ordrebekræftelse/faktura via den oplyste mailadresse. Alle køb foretages gennem abonnementssystemet e-conomic eller Newkajabi.

Køber du et produkt, der alene kan tilgås online, vil du ligeledes modtage en mail med adgangskode til produktet kort tid efter ordren er gennemført. Du vil herefter kunne logge ind og straks benytte produktet.
E-mailadressen kan du altid selv ændre via “din profil”, når du er logget ind i Newkajabi.

KØB AF BØGER OG ANDRE FYSISKE PRODUKTER

Køb af bøger kan ske enten i forbindelse med et fysisk arrangement eller direkte på websitet. Betaling sker ved bestilling. Sker købet ved et fysisk arrangement leveres bogen straks. Sker købet på hjemmesiden leveres bogen så vidt muligt inden for en uge.

Får vi pakker retur, der ikke er afhentet, betaler du selv for at få bogen tilsendt igen.

WORKSHOPS, KURSER, FOREDRAG & EVENTS:

Hvis andet ikke fremgår af juviva.com aftales foredrag, rådgivning og andre ikke-digitale ydelser direkte med Juviva Life/Workbalance, herunder leveringstidspunkt og -sted.

Ved framelding/afbestilling mindre end 1 måned til afholdelse kræves 50 % i gebyr. Ved mindre end 14 dage til afholdelse gives der ingen refusion. Dog er du er altid velkommen til at overdrage din kursusplads til en anden. Kontakt os da med information om, hvem der overtager din plads.

Juviva Life/Workbalance forbeholder sig ret til ændringer af pris, tid, sted og indhold.

BRUGSRET TIL PRODUKTER OG YDELSER

Alle rettigheder til kurser (online eller live), foredrag og online-produkter, tekster og billeder tilhører Juviva Life/Workbalance.

Når du køber et produkt eller en ydelse, opnår du mulighed for at tilgå det købte materiale via login på Juviva Life/Workbalance produktside www.signup-success.com. Materialet kan tilgås indtil den indgåede aftale ophører. Se om abonnement nedenfor i afsnittet “Abonnementsvilkår”.

Alle online-produkter er personlige, og du er uberettiget til at sælge, udlåne, give væk eller på anden måde distribuere produkterne uden forudgående skriftlig aftale med Juviva Life/Workbalance.

Du må under ingen omstændigheder fotokopiere, udlåne, publicere eller på anden måde foretage yderligere eksemplarfremstilling af det købte.

Det er ikke tilladt at anvende det købte til undervisning eller på lignende måde videreformidle den viden, som du opnår ved dit køb af produktet hos Juviva Life/Workbalance.

Konstaterer Juviva Life/Workbalance, at du eller dine samarbejdspartnere foretager uretmæssig brug af materialet, anses dette for væsentlig misligholdelse af aftalen.

FORTRYDELSESRET OG REKLAMATION

Erhvervsdrivende har ikke fortrydelsesret.

Køber du et af Juviva Life/Workbalance produkter som privat forbruger, har du 14 dages fortrydelsesret. Bemærk, at der som udgangspunkt ikke er fortrydelsesret ved køb af online forløb og digitale produkter, hvor materialet leveres øjeblikket.

Hvis du fortryder dit køb, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, med mindre du har givet dit udtrykkelige samtykke til, at levering af ydelsen er påbegyndt inden udløbet af fortrydelsesfristen.

Svarer ydelsen ikke til det aftalte, skal du straks henvende dig til os. Vi vil bede dig beskrive så detaljeret som muligt, hvad reklamationen går ud på.

Ønsker du at fortryde eller reklamere over en ydelse eller et produkt, kan du vælge enten at skrive til [email protected] eller ringe til Klaus Jørgensen på 22 89 50 01.

 

ABONNEMENTSVILKÅR

Nedenstående vilkår er gældende, hvis du tilmelder dig Juviva Club abonnement hos Juviva Life/Workbalance. Som medlem har du adgang til de fordele, som det enkelte abonnement tilbyder. Desuden gælder ovenstående Handels- og leveringsbetingelser også for dig som medlem.

Tilmelder du dig ovennævnte abonnement, er der tale om en abonnementsaftale, der løber indtil den opsiges. Der er ingen binding, og aftalen kan opsiges når som helst.

Abonnementets pris, fordele, indhold mm. vil til enhver tid fremgå af hjemmesiden på https://juviva.com/juviva-club/Køber du et abonnement, ændres prisen på abonnementet ikke for dig, selv om nye abonnenter betaler en højere pris.

Juviva Life/Workbalance forbeholder sig ret til at foretage opdateringer, afbrydelser, tilføjelser eller ændringer af enhver funktion tilknyttet abonnementsplatformen med eller uden varsel. Undtaget hertil er ændringer, som væsentligt ændrer eller reducerer funktionaliteten af platformen. I tilfælde af dette giver Juviva Life/Workbalance et rimeligt varsel.

Du har adgang til medlemskabets fordele, så længe du er omfattet af et aktivt abonnement.

For at kunne oprette et abonnement har vi brug for følgende oplysninger:

  • dit eller din virksomheds navn og CVR-nummer
  • din eller brugerens navn og mailadresse

Oplysningerne opbevares i hele medlemsperioden samt i en begrænset periode efter ophør af medlemskabet, se under PERSONDATA- OG COOKIEPOLITIK.

Du forpligter dig til at sørge for, at oplysningerne til hver en tid er opdaterede, for at kunne få det fulde udbytte af medlemskabet.

Når du er oprettet som medlem, modtager du straks to mails: en velkomstmail med information om abonnementet fra Juviva Life/Workbalance og en mail med login-oplysninger fra NewKajabi, som er vores abonnementsplatform.

BETALING OG PRISÆNDRINGER

For at få adgang til abonnementsplatformen skal du tilknytte et gyldigt betalingskort til abonnementet. Du har ansvaret for, at betalingskortet til stadighed er gyldigt. Ønsker du at forny dit betalingskort, kan dette gøres via dit Newkajabi-login.

Du kan betale med Dankort, VisaDankort, VISA, American Express, Mastercard, mobilepay eller Swipp. Beløbet trækkes straks ved betaling. Du modtager straks efter købet en faktura på den opgivne email-adresse.

Abonnementet betales enten månedsvis eller årligt. Begge typer abonnement betales forud. Betaling opkræves via det tilknyttede betalingskort. Efter den første betaling vil abonnementet løbende blive fornyet enten i form af opkrævning af månedlig eller årlig betaling.

Juviva Life/Workbalance fortsætter med at trække betaling, indtil abonnementet opsiges. Du kan finde alle dine fakturaer under kvitteringer i din konto i Newkajabi.

Abonnementspriserne er oplyst ekskl. moms, medmindre andet fremgår af beskrivelsen.

Abonnementsbetalingerne er endelige og kan ikke refunderes. Refusion vil ikke blive givet for delvist brugte, ubrugte eller resterende abonnementsperioder.

Du er forpligtet af disse abonnementsvilkår i hele abonnementsperioden.

BRUG AF ABONNEMENTSPLATFORMEN Juviva Life/Workbalance

Som medlem får du en personlig, ikke-eksklusiv adgang til brug af abonnementsplatformen Juviva Life/Workbalance Club. Denne adgang giver dig udelukkende adgang til Juviva Life/Workbalance Club som beskrevet i disse abonnementsvilkår.

Adgangskoder administreres og sendes i et sikkert og krypteret format. Juviva Life/Workbalance har ikke adgang til dine adgangskoder. Kombinationen af e-mail og kodeord er fortrolige oplysninger, som ikke må videregives til tredjepart. Du bør sikre dig, at uautoriseret eller ulovlig brug af dit abonnement forhindres.

MEDLEMSFORDELE OG KØB AF ENKELTSTÅENDE OPGAVER

Som medlem af Juviva Life/Workbalance Club har du mulighed for at købe enkeltstående rådgivningsopgaver og produkter med rabat. Rabatten kan afhænge af din abonnementstype. Juviva Life/Workbalance forbeholder sig ret til at ændre på rabatter uden varsel.

Benytter du dig af de tilbud, som vi har lavet med eksterne samarbejdspartnere, er det uden ansvar for Juviva Life/Workbalance, da aftalen indgås direkte med den pågældende virksomhed.

 

OPSIGELSE OG AFBRYDELSE

Du kan til enhver tid opsige dit abonnement i Juviva Life/Workbalance via din konto på platformen under det købte produkt. Alternativt skal du opsige dit abonnement ved skriftlig henvendelse til Juviva Life/Workbalance. Af sikkerhedsmæssige årsager kan abonnementet ikke opsiges på anden vis.

Ved opsigelse af abonnementet inden den periode er udløbet, for hvilken der er trukket betaling på det angivne betalingskort, fortsætter abonnementet uændret indtil periodens udløb.

Juviva Life/Workbalance forbeholder sig ret til at suspendere eller afbryde adgangen til platformen uden varsel, såfremt dine handlinger eller brug af platformen udgør en væsentlig overtrædelse af denne aftale og/eller udgør en sikkerhedsrisiko.

Såfremt Juviva Life/Workbalance suspenderer eller afbryder adgangen til platformen, vil der ikke ske tilbagebetaling af den resterende del af den periode, der er betalt for.

FORTROLIGHED OG SIKKERHED

Hos Juviva Life/Workbalance mener vi, at tillid og fortrolighed er afgørende for et godt samarbejde. Alle oplysninger modtaget fra dig eller om dig bliver behandlet fortroligt. Læs mere om, hvordan vi behandler personoplysninger under PERSONDATA- OG COOKIEPOLITIK.

Juviva Life/Workbalance, alle tredjeparter og hostingpartnere, vil altid:

  • Bruge sikre fremgangsmåder til at gemme, administrere og overføre data og indhold
  • Have opdaterede politikker og procedurer for at forhindre uautoriseret brug af brugernavne og adgangskoder
  • Vil straks underrette dig ved mistanke om, at brugernavn og adgangskode er gået tabt, stjålet, kompromitteret eller misbrugt

Du accepterer at underrette Juviva Life/Workbalance i tilfælde af uautoriseret adgang til platformen eller ved mistanke om, at en e-mail, en adgangskode eller andre legitimationsoplysninger er mistet, stjålet, misbrugt eller kompromitteret.

OPLYSNING OM KLAGEMULIGHEDER FOR FORBRUGERE

Hvis du er utilfreds med det produkt, du har købt hos Juviva Life/Workbalance, opfordrer vi dig til straks at rette henvendelse til os, så vi kan finde en løsning.

Er Juviva Life/Workbalance endelige forslag til løsning ikke acceptabel, kan du indgive klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos Juviva Life/Workbalance til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr.

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse [email protected]

LOVVALG OG VÆRNETING

Uoverensstemmelser mellem Juviva Life/Workbalance og dig om aftalens opfyldelse, fortolkning og udfyldning kan alene indbringes for Retten i Nykøbing Falster og afgøres efter dansk ret.

Disse salgs- og leveringsbetingelser er senest revideret november 2020. Juviva Life/Workbalance tager forbehold for eventuelle tryk- eller prisfejl.